Telefoon

06-53900136

Openingstijden

ma t/m vr: 13 - 18 | za: 10 - 17

Wat zijn de Akasha Kronieken?

Akasha is een Sanskriet-woord dat betekent ‘schitterend’, ‘schijnend’, ‘lichtgevend’. De Akasha kronieken zijn het lichtlichaam van het universele zelfbewustzijn, het is het archief van de ziel. Als zodanig bevatten ze het universele bewustzijn met de drie voornaamste componenten ervan: geest, hart en wil. In de Akasha is alle kennis te vinden vanuit het verleden, heden en de toekomst. Het is als het ware een archief of bibliotheek, waarin alle informatie te vinden is van alle zielenlevens die geleefd zijn. Zowel de collectieve geschiedenis als de persoonlijke geschiedenis is hier opgeslagen.

 

Akasha kronieken worden geregeerd en beschermd door –de ‘Heren van de Kronieken’ genaamd. Deze heren staan garant voor de veiligheid en de integriteit van de kronieken. Ze bepalen niet alleen wie er toegang toe kunnen krijgen, maar ook wel wat voor informatie er kan worden gegeven. De heren van de Kronieken werken samen met de Meesters, de Leraren en de Dierbaren die het raakvlak vormen tussen het aardse en de Akasha-gebieden door de informatie die ze tijdens elke Akasha reading vrijgeven door te geven aan de Meesters, Leraren en Dierbaren.

Het werken met Akasha kronieken vergt begrip en aanvaarding van het concept ‘reïncarnatie’. Vanuit het perspectief van de kronieken bezien zijn alle zielen eeuwig. Op dit begripsniveau houden de kronieken het archief bij elke ziel zoals die van het ene leven tot het andere als verschillende menselijke wezens op aarde heeft bestaan en deze zich door tijd en ruimte heeft ontwikkeld. Een menselijke incarnatie geschiedt als een specifieke manifestatie van de volmaakte blauwdruk van de ziel. De gedachte achter de menselijke ervaring is in het fysieke het volmaakte zelf te worden zoals dat op zielsniveau al in de Akasha-kronieken bestaat.  Om in het bewustzijn van onze spirituele natuur te groeien en in staat te zijn dat bewustzijn in het fysieke leven te verankeren om ons zo optimale zelf op het aardse vlak te verwezenlijken, vergt vele levens. In Akasha-kronieken kunnen we onze diverse incarnaties zien.

Ook in dit leven op dit tijdstip in de geschiedenis ben je niet voor niets op aarde aanwezig. Welke ervaringen kom je op doen? Welke rollen wil je meemaken of wat kom je zuiveren, vergeven en loslaten?  De Meesters, Leraren en Dierbaren van de Akasha Kronieken herinneren je aan alles wat geleefd is en alles wat in de toekomst mogelijk is m.b.t. je levensopdracht.

Heling en begeleiding via je Akasha Kronieken

Alvorens elke incarnatie maakt onze ziel een plan voor dat leven. In dit goddelijke plan wordt onze reis op aarde beschreven. Het wordt bepaald waar we worden geboren, we kiezen onze ouders uit, onze geboortedatum en de situatie waarin we geboren willen worden. Tevens gaan we contracten en beloftes aan met onze geliefden,  dat zijn de zielen die in ons leven op aarde op ons pad komen, zoals onze partner, lovers, kinderen en zelfs onze vijanden of mensen die ons pijn en verdriet aandoen.  Elke ziel met wie jij een overeenkomst bent aangegaan vervult dan een rol in je leven om jou je lessen te leren die jullie met elkaar hebben afgesproken. Door de komst van deze zielen in je leven krijg jij de mogelijkheid om te groeien, transformeren en je plan/levensopdracht uit te voeren.

Ondanks alle aanvankelijke pijn en verdriet die door sommige mensen of gebeurtenissen teweeg worden gebracht, zullen de Akasha-Kronieken ons tonen dat ook de meest vernietigende omstandigheden ons kansen en transformatie bieden waarin een groter doel opdoemt: een transformatie die ons helpt boven onze individuele behoeften uit te stijgen. Dappere zielen of zielengroepen verduren hun zware omstandigheden om het bewustzijn van de planeet uiteindelijk op een hoger niveau te brengen.

Een heling via de Akasha-kronieken gebeurt door het ontbinden van de overeenkomsten die je ooit bent aangegaan met bepaalde mensen en entiteiten in je leven, waar jij nog steeds emotioneel aan vast zit maar jezelf graag wilt bevrijden/verlossen. Het doel van het afbreken van  de emotionele koorden en overeenkomsten is het creëren van wedergeboorte en opnieuw creëren. Immers het ontbinden  van de overeenkomsten betekent niet dat deze mensen uit je leven zullen verdwijnen, sommige wel als jij zelf die keuze maakt, maar het gaat er meer om het verwerken en loslaten van je eigen emotionele en spirituele blokkades. Jezelf emotioneel en spiritueel onafhankelijk maken van deze mensen. Je moet het zien als het leeggooien van je eigen rugzak die je je hele leven met je mee draagt. Nadat je jezelf hebt gereinigd en losgemaakt van alle energieën die jou niet meer dienen zul je merken dat mensen die je dwars zaten geen invloed meer op je hebben of je bent in staat om een betere relatie met deze mensen aan te gaan of hen volledig in liefde los te laten en vergeven.

Jij zult in de loop van de tijd merken dat de deuren van het universum voor je open gaan en jij weer in staat bent om makkelijker je leven te creëren en manifesteren. Jij wordt dan de baas over je eigen lot, want jij bent de schepper van je eigen leven.

Recommended Articles